Entreprenør Hans H. Pedersen ApS bruger Microsoft C5


Da bogholder Betina Johansens gamle pc skulle udskiftes, mente hun, at det var simpelt at få flyttet C5 over til en ny pc. Men den gamle C5 manglede mange opdateringer. Christian Juhl Petersen løste problemet med en helt ny C5, som kører upåklageligt

Bogholder Betina Johansen er godt tilfreds med sin nye C5

"Jeg kørte på en rigtig gammel C5, der var anskaffet i 2004, året før jeg blev ansat,” fortæller bogholder Betina Johansen fra Entreprenør Hans H. Pedersen i Gislev. ”Vi havde en aftale med et firma, der skulle sørge for opdateringer. De fortalte ikke, at jeg selv skulle søge efter opdateringer. Så jeg havde i god tro betalt abonnement for noget, som jeg ikke kunne gøre brug af."

Pc skulle have ti opdateringer

Betina brugte den gamle C5 frem til sommeren 2014, hvor Windows XP udgik. ”Nu kunne min gamle pc ikke køre mere,” siger hun. ”Så viste det sig, at vi ikke bare kunne lægge den gamle C5 over på en ny pc. Den skulle først have ti opdateringer!” 

Nu skulle det gå stærkt med at finde en løsning. ”Jeg blev faktisk desperat, og jeg fik fat i Netplan, som anbefalede InterConnect og Christian Juhl Petersen,” fortæller Betina. ”Det var lige i ferietiden, og Christian var på udenlandsrejse, men han var rigtig hurtigt ude. Allerede ugen efter fik jeg udstyret.”

”Først mente Christian, at jeg kunne e-maile filerne til ham, men det kunne vores internet ikke klare, så jeg fik dem ført over på en USB-pen og afleveret til Christian.”

Firmaet udfører betonarbejde

C5 kører upåklageligt

Betina er rigtig godt tilfreds med sin nye it-løsning: ”Nu har jeg fået en ny, hurtig pc og en C5 2012, som kører upåklageligt. Jeg fik en kort instruktion af Christian, og så var jeg i gang, og jeg ringer bare, når jeg har brug for hjælp.”

Entreprenørfirmaet Hans H. Pedersen ApS

  • beskæftiger 20 medarbejdere
  • udfører arbejde indenfor jordflytning, gravning, kloak, beton og belægning.
  • spidskompetencer er byggemodnings-, afvandings-, drænings- og kloakopgaver, samt etablering af bassinledninger og regnsvandsbassiner.


Download kundecase
(pdf)

Entreprenørfirmaet Hans H. Pedersen ApS