Kundecase: Svendborg Bugser A/S bruger Quiink In


Quiink In fra InterConnect har givet Svendborg Bugser overblik over, hvor i systemet leverandørfakturaerne befinder sig. ”Det er et utroligt lækkert system,” fortæller bogholder Jette Hansen.

Bogholder Jette Hansen sparer 15% af sin tid med Quiink In

”6000 leverandørfakturaer årligt var årsagen til, at Svendborg Bugser A/S fik installeret Quiink In. ”Vi kunne godt tænke os at overskue behandlingen af de indgående fakturaer i de forskellige faser,” fortæller bogholder Jette Hansen.

”Vi har flere forskellige godkendere og ville gerne have et overblik over, hos hvilke godkendere fakturaerne befandt sig.”


Sparer op til 15 % af sin tid

Efter et par måneder med Quiink In er Jette Hansen meget glad for det: ”Det er et utroligt lækkert system,” fortæller hun. ”Jeg kan kalde leverandøren frem og så kontrollere, om en faktura er indgået i systemet, og hvilken fase den befinder sig i.

Før kunne der ligge bunker rundt om på godkendernes borde, og det kunne være en tung sag for bogholderen at finde en faktura frem, der skulle hurtigt igennem systemet. Men nu har vi fået et samlet elektronisk system.”

Jette Hansen anslår, at hun sparer op til 15 % af den tid, hun plejer at bruge til fakturabehandling og bogføring. ”Det hele er blevet meget mere rationelt i og med, at jeg kan forberede de elektroniske fakturaer til bogføring og betaling allerede ved registreringen, jeg kan nu bogføre i flere perioder på en gang, - og det er en stor lettelse, at fakturaen kan kaldes frem på skærmen, - så jeg behøver ikke ”tekste” finansposteringerne mere,” forklarer hun.

Godkenderne har fået det lettere

Jette Hansen med Quiink In

Godkenderne er også blevet lettet i deres arbejde, fordi de kan løfte fakturaerne over i deres elektroniske sagsmapper, hvor de før skulle skanne papirfakturaerne ind først, - og de er sluppet af med bunkerne på skrivebordene.

”Vi har fået installeret godkendelse på gruppeniveau,” fortæller Jette Hansen.

”Vi har behov for, at fakturaerne bliver frigjort ud til gruppegodkenderne i teknisk afdeling og i befragtergruppen. Derfor har Christian lavet en specialløsning, så de forskellige afdelinger har overblik over, hvad der kommer til afdelingen.”

Jette Hansen har også fået mulighed for at danne en liste til ledelsen med fakturaposter og historik, så de kan få overblik over de indkomne fakturaer til de forskellige afdelinger.

Jette Hansen foran en af virksomhedens slæbebåde

Forbedringer til Microsoft C5

Christian Juhl Petersen fra InterConnect har også lavet nogle gode tilretninger i Microsoft C5, fortæller Jette Hansen. ”Vi har flere selskaber, og det er ikke alle godkendere, der skal have adgang til hele systemet. Men det problem har Christian løst rigtig fint,” siger hun.

”Når godkenderne starter C5 op, kan de se de selskaber, de har adgang til. Her kan de vælge det selskab, de vil arbejde med, og så hopper de direkte ind i godkendelsesbilledet.”

Svendborg Bugsers banksystem er også blevet integreret med C5, og det har givet en væsentlig tidsbesparelse.

Quiink In er hurtigt at bruge

Efter et par måneder med Quiink In konkluderer Jette Hansen: ”Quiink In er meget let at gå til, man skal bare lære at bruge nogle funktionstaster, så er systemet hurtigt at bruge, og det er simpelt.”

Jette Hansen indrømmer, at hun var lidt betænkelig ved at gå i gang med et nyt system midt i regnskabsperioden, men der er ikke noget at være bekymret for: ”Quiink In er kun en ekstra facilitet i C5, så det er bare at gå i gang!"

Jette Hansen har været meget tilfreds med servicen fra InterConnect. ”InterConnect er altid på banen, lige så snart man har et problem, og vi har haft et utroligt fint samarbejde med Christian,” slutter hun.

En slæbebåd tilhørende Svendborg Bugser A/S


Svendborg Bugser A/S

  • Et uafhængigt, familieejet selskab med over 30 års erfaring i branchen. Selskabet råder over en forskelligartet flåde af slæbebåde og pontoner
  • Selskabets arbejdsområder består bl.a. i slæbeopgaver, bjærgning, udlægning af kabler, samt transport af pramme med sværgods til vindmølleindustrien, broer, havne m.v.
  • Svendborg Bugser A/S arbejder i Det baltiske Hav, Nordsøen, Middelhavet, Atlanterhavet og Sortehavet

Download kundecase (pdf)