+45 23 200 600

IT analyse og kravspecifikationer

Salg og rådgivning er sjældent set i ren form, hvis leverandøren både indtager rollen som rådgivende og sælgende part.

InterConnect har ofte rollen, som den rådgivende part, hvor andre leverandører så efterfølgende byder ind på opgaven.

Vi kan foretage en komplet analyse og kravspecifikation forud for store IT investeringer, som er med til at sikre, at man får den for virksomheden bedste løsning, og ikke den som sælgeren helst ville sælge.

Vi tager i udgangspunktet fat i koncepterne bag ”Solution Selling”, hvor de kritiske kroge identificeres og kvantificeres ved at ”måle” på tabt og vundet tid, reduktion i fejl samt, hvad der nu den enkelte virksomhed vil udløse de største gevinster.

Vi udarbejder som oftest en produktuafhængig analyse/kravspecifikation, som potentielle udbydere af IT kan anvende til at byde ind med IT løsninger på: Derudover kan analysen ligeledes anvendes af virksomheden aktivt, da den jo netop præciserer forhold i virksomheden, hvor man kan opnå store besparelser ved at være opmærksom på manuelle arbejdsgange og at procedurerne herfor overholdes (ensartet måde at arbejde på).

Kontakt os hvis du har spørgsmål

8 + 4 =