+45 23 200 600

Optimering af forretningsprocesser

Maskinelle og manuelle arbejdsprocesser som udgør arbejdsgange i virksomheder følges sjældent ad med den anvendte IT (eller mangel på samme) uden at man aktivt gør en indsats for det.

I takt med at virksomheder for år på bagen men hvor både IT og forretningsområder ændres og udvikles, bør man løbende have en finger på pulsen med arbejdsgange for at justere disse, så det tjener virksomheden bedst muligt.

Arbejdsprocesser har det desværre med at leve uændret i virksomheders kultur over lange perioder, og ”det har vi altid gjort”-holdninger mødes ofte i virksomheder – og kan nærmest være ”groet” ind i virksomheden. 

Det betyder, at nye IT investeringer ikke altid indfrier behovene, da måden man arbejder på ikke er hensigtsmæssig (det er ikke savens skyld, at den ikke kan save, men det er måden vi bruger saven på).

Når man skal rydde op i unødvendige og ikke længere relevante arbejdsgange, er man nødt til at forholde sig kritisk og stille spørgsmål til måden man arbejder på, for at få identificeret det relevante i en arbejdsgang fra A til B. 

Vi har mange års erfaring med gennemgang af virksomheders arbejdsgange fra helikopterperspektiv og helt ned i detaljer med fokus på at få optimeret måden at arbejde på. Specielt papirgange kan meget ofte vise sig særdeles effektive at få fjernet (eller i hvert fald nedbragt). 

Kontakt os hvis du har spørgsmål

9 + 10 =