+45 23 200 600

Quiink Equity

Hurtigt overblik over virksomhedens likviditet!

Funktionalitet

Med dette nye modul til C5 kan du lynhurtigt få skabt det nødvendige overblik over firmaets likviditet opgjort uge for uge.
Som grundlag for likviditetsberegningen medgår følgende oplysninger:

  • Saldi på beholdningskonti
  • Saldi på debitorer og kreditorer
  • Grundlaget fra ordrer, projekter og indkøb medregnes efter forventet fakturering og betalingsbetingelser
  • De faste omkostninger

Modulet understøtter samtlige finansbeholdningskonti i DKK, men kan også anvendes for specifikke valutakonti og dermed likviditet i andre valutaer.

Hovedproces

Fra hovedbilledet kan der dannes poster for den relevante periode fra dags dato og (typisk) 6 uger frem.

Poster kan dannes pr. automatik fra lokalmenuen eller de kan indtastes manuelt.

Saldi og ordrebank indlæses hver uge og vil overskrive fra ugen før.
De faste poster tilføjes blot med næste uges betalinger, enten manuelt eller via funktionen ”Dan poster – faste udgifter”.

Likviditetsbudget

Når posterne er dannet og klar, trykkes der blot på ”Udskriv”, hvorefter systemet starter Excel op og viser det færdige resultat.


Saldoen fra banken danner grundlag for primo, og efterfølgende vises de enkelte uger med primo og ultimo samt ugens bevægelser.
Rapporten kan dannes som total sum i DKK eller for en given konto og/eller valuta.
Specifikationen af bevægelserne fremgår nederst i tabelform, og giver hurtigt detaljer for summen af indtægter og udgifter.
Rapporten er lige til printe og sende til rette vedkommende. Desuden kan man selv arbejde videre med forskellige analyser i Excel.
Excelrapporten understøtter desuden at likviditetsbudgettet kan laves på tværs af regnskaber, hvis det er relevant.

Opsætning og parametre

Via ind- og udgiftstyper, kan der ganske hurtigt lægges skabeloner for de faste omkostninger ind, som det ses på skærmbilledet herunder.

De faste ind- udgiftstyper anføres en kode og beskrivelse, og der angives den involverede finanskonto og valuta.
Endelig kan frekvensen sætter op med eller uden angivelse af beløb.
I feltet nulpunkt er den dato (i måneden) hvor den første betaling finder sted, og således kan næste betaling altid aflures i feltet ”Næste”.
Der kan oprettes et valgfrit antal udgiftstyper, så firmaets ”større” poster kan medtages herunder, husleje, pensioner, afdrag på inventar eller matrikler etc.
Fra lokalmenuen kan man sætte et valgfrit antal finansbeholdningskonti op:

 

 

 

 

 

 

Slutteligt nogen helt basale grundparametre via knappen ”Opsætning”.

Kalkulation på anskaffelse

Tryk på billedet for at se en større version 

Teknik og forudsætninger

  • Kræver C5 version 2008 eller over
  • Fungerer bedst med SQL men kan også virke på NATIVE
  • Modulet kræver basisudvikling og der er krav om 3 frie FORMS (eller VAR afvkiling)
  • Fordel med ordre-, projekt- og indkøbsmodul

Grundinstallationen er således meget simpel, men giver mulighed for at man kan ændre i likviditets- og beregningsmodeller, hvis det ønskes. Det kræver blot en C5 programmør.

Ligeså kan rapporten i Excel ændres efter behov, hvis et andet udseende eller andre beregninger ønskes.

Kontakt os hvis du har spørgsmål

14 + 5 =