+45 23 200 600

Quiink In versioner

Har du et opdateringsabonnement, og kan du se, at du har en gammel version af et Quiink produkt, kan du få en ny version gratis, du betaler kun for tiden til installation og opsætning.

 

 

 

 

Den aktuelle version af Quiink In

BUILD 4.4.53 – 2023.10.23

 • Sikring for at, når sidste godkender, godkender at den ALTID opdateres på fakturahoved
 • Farve i kassekladde og finansposter med PDF registrering og/eller manglende PDF fil
 • Tilknytning af samme PDF til alle bilag i kladden
 • Vis hvem der har godkendt fra kreditorpost
 • Ændre fase på en faktura, hvis der er fejl i fasen/bilagsnummer

  Tidligere versioner af Quiink In

  BUILD 4.4.52 – 2023.05.21

  • Watch mode på ekstra bilag ved PDF-opslag
  • PDF-integrator til tilknytning fra indkøbsarkiv og sammenfletning af PDF filer
  • Hemmelig folder til forskellige finans eller kreditor bilag

   BUILD 4.4.51 – 2022.11.21

   • Special XAL til håndtering af faktura
   • Reference til på kreditorniveau
   • Indkøbsref på kreditor til at sætte Reftype på faktura til indkob i stedet for projekt

   BUILD 4.4.50 – 2022.06.08

   • Vis indkøbslinjer på regbillede
   • Oprettelse af varenummer fra Quiink FR bogføring 8.6.2022
   • Oprydning i mailbillede
   • filter på leverandører så man ikke se finanskonti
   • ALT-P mulighed fra mailbilledet
   • Konvertering af gebyr, fragt og rabat til Quiink linjer (Reklametryk)
   • udlæs regnskabsår til revisor ud fra en finanskonto til revisor

   BUILD 4.4.49 – 2022.04.02

   • Parameter for hvor stram integrationen skal være mellem Quiink og Indkøb
   • Flere informationer, når der er forskel på totaler
   • Antal overføres nu til projekt via kassekladde
   • Registrering af øvrige Quiinkbilag nu også med modkonto på deb/kre
   • Advarsel ved PDF-lukning. Adobe er noget skrammel mens Edge eller Chrome ikke påvirkes

   BUILD 4.4.48 – 2021.03.24

   • Konvertering af gebyr/fragt til linjer
   • Konvertering af slutrabat til linje
   • Opstramning af bekræft og fakturaopdatering

   BUILD 4.4.47 – 2020.09.29

   • Mulighed for i e-mail/PDF-registrering at frigive og godkende samtidigt
   • Korrektionsmuligheder i fakturalisten
   • Tilnyt PDF-bilag fra finansposter (FRM=Ledtrans)

    BUILD 4.4.46 – 2020.02.11

   • Forbedringer til indkøbsintegration med opdateringsmetode

    BUILD 4.4.45 – 2019.09.25

   • Forbedret håndtering af Bekræft
   • Registrering i e-mail/PDF, når indkøb vælges og der vælges metode, bør beløbet overføres automatisk
   • Bedre information fra Truelink med indlæsning af ubekendte kreditorer

   BUILD 4.4.44 – 2019.03.04

   • Forbedringer til ekstra bilag
   • Opstramning på indkøbsopdateringsmetode (Alt/Modtag nu/Modtaget)

   BUILD 4.4.43 – 2018.11.27

   • HF21 update
   • Småfejl rettet

   BUILD 4.4.42 – 2018.03.27

   • Indkøbsregistrering via PDF registrering

   BUILD 4.4.41 – 2017.04.11

   • Hentning af truelink filer via powershell efter Microsoft har lavet browerændring

   BUILD 4.4.40 – 2017.02.09

   • SP2 HF 14 update

    BUILD 4.4.39 – 2017.01.15

   • Vælg ekstra bilag fra form + enter
   • Truelink filformat v 1.2 nu flere supplerende bilag/PDF
   • Smårettelser
   • Oversættelse Af Quiink In til engelsk

   BUILD 4.4.38 – 2016.11.08

   • Opdatering af mail billede (tage koden fra FRM=Inbox i seneste version
   • Tilknytte almindelige finansbilag fra kladden
   • Afdeling Bærer og Formål
   • Send faktura som mail / PDF til “ekstern” godkender
   • Diverse opstramning
   • Projekt dimensioner arves over på faktura ved indlæsning/indtastning
   • Opdatering til SP2 HF 10

   BUILD 4.4.37 – 2016.08.21

   • Tjekke for lukkede perioder FØR bogføring via knappen bogfør
   • Opdatering til SP2 HF 10

   BUILD 4.4.36 – 2016.03.06

   • Eksternt bilag gøres til default, hvis det ønskes
   • Understøttelse af flere EAN numre på een leverandør

   BUILD 4.4.35 – 2015.02.13

   • Tilknytning til indkøb i stedet for oprettelse… I godkendelsesbilledet skal det kunne lade sig gøre
   • Overfører nu betalinger med mode/spec til kassekladde

   BUILD 4.4.34 – 2014.01.07

   • SP2 upgrade
   • Søgemulighed på leverandør navn
   • Alfanumerisk søgning på finanskonto i registreringsbilledet

   BUILD 4.4.33 – 2014.11.28

   • Forbedringer til GUI
   • Intern fakturering
   • C5 standardisering af ALT-H felter

   BUILD 4.4.32 – 2013.12.10

   • Visning af godkendere i fakturalisten
   • Ændre fakturadato på ikke bogført faktura
   • Splitning af bogførte lagerposter iht til angivelse af split på varekontering
   • Sammenligning med og overførsel til allerede oprettet indkøb

   BUILD 4.4.31 – 2013.10.31

   • Intelligent kontering ift. kassekladde bogføring
   • Opstramning af kode

   BUILD 4.4.30 – 2013.07.25

   • I registeringsbillede på scannede eller mailPDF kan der tastes kontonavn i både kreditor og finans
   • At man kun må være een person i Hovedet ad gangen – Ejendomsselskabet Jagtvej
   • Kørsel, der sletter (flytter) fra/til bogførte fakturaer til arkiv
   • Parameter til at angive om godkenderen skal have mail notifikation ved fakturaer til godkendelse
   • Straksgodkendelse (overrule)
   • Give mail ved flere godkendere, når første godkender har fået mail skal næste også have // AVIS TRYK Ditte
   • Default statuskonto i mail.Reg. billede, hvis man ikke kender modkontoen indledningsvist

   BUILD 4.4.29 – 2013.03.28

   • I registeringsbillede på scannede eller mailPDF kan der tastes kontonavn i både kreditor og finans
   • At man kun må være een person i Hovedet ad gangen – Ejendomsselskabet Jagtvej
   • Kørsel, der sletter (flytter) fra/til bogførte fakturaer til arkiv
   • Parameter til at angive om godkenderen skal have mail notifikation ved fakturaer til godkendelse
   • Straksgodkendelse (overrule)
   • Give mail ved flere godkendere, når første godkender har fået mail skal næste også have
   • Default statuskonto i mail.Reg. billede, hvis man ikke kender modkontoen indledningsvist

   BUILD 4.4.28 – 2012.12.10 10.12.2012

   • SP 1 opdatering
   • Automatisk sletning parameter… således at F12 fortsat virker
   • Check version
   • ALT-C funktion så den kan kopiere teksten fra forrige linje med ned til næste
   • Forbedringer til Fakturaarkiv

   BUILD 4.4.27 – 2012.11.06 06.11.2012

   • F5 funktion til markering -> som ved udligningsbilledet
   • Notat funktion på registreringsbillede
   • Overfør notat til kassekladde -> Finansposter

   BUILD 4.4.26 – 2012.09.30 30.09.2012

   • Rettelser vedr. momsbeløb på linjer – ensartede på registrerings-, godkendelses- og splitbilledet
   • Håndtering af moms, som nu kan være specificeret i 5 kolonner
   • Overruling til godkender skal sikre, at godkenderen selv ikke får den op i godkendelsesbilledet
   • Håndtering af differentieret moms (i flere felter)

   BUILD 4.4.24 – 2012.05.10 10.05.2012

   • Datoformat i mail
   • Håndtering af kortart i relation til indlæsning fra TRuelink (kortart er nyt felt i v2012)
   • Find faktura funktion

   BUILD 4.4.23 – 2012.01.31 31.01.2012

   • Opgradering til version 2012
   • Splitlinjer håndterer nu også kreditnotaer
   • Udvidet godkendelse, så en godkender, der har et maxbeløb, sender den videre… ellers total godkendelse

   BUILD 4.3.22 – 2011.12.23 23.12.2011

   • Håndtering af ekstra bilag eller original indscannet faktura (jf. nyt UBL format)

   BUILD 4.3.21 – 2011.12.08 8.12.2011

   • Fikse bagudregistrering af allerede opdaterede fakturaer, så den ikke vil splitte linjer
   • Linjestyret moms på kassekladde ved forskellige linjer og alle linjer

   BUILD 4.3.20 – 2011.11.03 3.11.2011

   • Håndtering af ÆØÅ på tværs af operativsystem
   • Husk at ved overførsel til kassekladde skal den også tage højde for forskelle på art (ikke kun konto og projekt)
   • Arter på linjer i godkendelsesbillede
   • Forbedringer til udskrifter/rettelse af diverse bugs
   • Godkenderliste understøtter nu hierarkisk godkendelse

   Build 4.3.19 – 2011.09.10 9.9.2011

   • Summen af linjer passer nu med total og virker ved kreditnotaer
   • Godkendelsesbillede skal sortere i forfaldsorden
   • Check for, at forfaldsdato ikke er mindre en fakturadato
   • Ingen blanke tegn i ID på leverandør
   • Mulighed for at angive art på IHead og ILine til kontering i kassekladde

   BUILD 4.3.18 – 2011.06.10 10.6.2011

   • Default split line: Default 1 men mulighed for på leverandør at angive, hvor mange linjer PDF “normalt” skal splittes til
   • Ved bogføring af een smider den ikke PurchaseStatus fra godkendt til bogført
   • Fakturaliste billede (WATCH), som viser alle uanset status, stiller sig på dags dato
   • Oprydning i gammel kode
   • Godkenderfeltet farves blåt, hvis der er tastet i feltet (overrulet godkender)
   • Parameter, der sikrer, at godkendere afslutter i C5 efter godkendelsesbilledet starter. Skal ligge på godkendere.
   • Samtidig at C5 lukker ned, når billedet afsluttes, hvis brugeren (godkenderen) har sat det automatisk

   BUILD 4.3.17 – 2011.02.23 5.12.2010

   • Viser akkumuleret saldo på kontoudtog på rapport
   • Check, at fordeling af fragt virker
   • Fordeling af slutrabat

   BUILD 4.3.16 – 2010.12.05 5.12.2010

   • Forbedringer til flere godkendere
   • Rettelser af fejl
   • Sikring af, at poster i kassekladde ikke ødelægger afstemning

   BUILD 4.3.15 – 2010.11.04 4.11.2010

   • Rettelser vedr. indscannede XML fakturaer
   • Forbedringer med PDF filer (fra fil) med æøå
   • Advarsel ved forskelle på indlæste fakturaer og felter på kreditor

   BUILD 4.3.14 – 2010.08.31 31.8.2010

   • Flere godkendere
   • Cirkulære referencer i opsætning af godkendere
   • Godkendelse – Ryk næste op i rækken
   • Godkendelsesbilledet … Nyt faneblad på bogførte ej godkendte poster
   • Opstramning / rettelser på afstemning
   • Rettelser vedr. sletning af PDF linjer – både regbillede og godkendelsesbillede

   BUILD 4.3.13 – 2010.06.11 4.6.2010

   • Fejl opdaget 4.5.2010 SBM/Den reducerer ikke IC_QIn_IHead.EndDisc på invoicetotal… skal vel trække fra på linierne, som ved fragt?
   • ALT-F8 virker ikke i DOS på hovedbilledet
   • Det ser ikke ud til, at den sætter bilag på IC_QIn_IHead, når der bogføres til indkøb
   • Hvis mailadresse = scannermail skal den ikke “genkende” adressen, da det kan være hvad som helst

   BUILD 4.3.12 – 2010.05.27 27.5.2010

   • Funktion, som håndterer oprettelse af foldere for leverandører
   • I forbindelse med overførsel til KK og der er hak i split, skal det være muligt at kunne overføre dyreste, forskelle, eller modposter
   • Ankomst bogføring droppes, men der skal laves et kontoudtog på alt det bogførte og det ikke bogførte
   • Open Truelink folder
   • Init truelink url kan ligeså godt hårdtkodes i IC_QIn_Parm første gang
   • Håndterer nu indscannede bilag

   BUILD 4.3.11 – 2010.04.04 2.2.2010

   • Stadig BF med FRM=IC_QIn_Supplieroverview. viser ikke vendtrans efter Aftem knap
   • PurchTable.Discount bliver læst ind med forkert fortegn. Ret det SBM 14.4.2010 – konto 49180707 / bilag 6404
   • Differentiering af bankoplysninger og/eller betalingsstreng. Hvis Bank konto mv. Giver den advarsel, hvis der er ændringer ift. kreditoren. Advarer nu på PBS nummer
   • Hvis man splitter linier på PDF, skal den sikre at liniernes samlede værdi = varebeløb på hovedet.
   • Overfører posteringstekster automatisk, hvis der default smides i KK
   • Godkender Fra, skal med på leverandør, så programmet kan opføre sig iht leverandør og ikke fra IC_QIn_Parm
   • Afrunding af overførte modposter til KK

   BUILD 4.3.10 – 2010.03.202.2.2010

   • PDF Navnet KONTO_FAKTURA.PDF bør være en makro – ét sted. bør måske være noget andet end konto_faktura pga. andre finans bilag, kofax mv
   • Opgradering til 2010
   • IC_QIn_ILine.SalesPrice skal bruges ALTID, hvis den er udfyldt (og det er den jo ikke for kendte varer)
   • Status = frigiv introduceret
   • Faneblade til bedre oversigt
   • Man må ikke kunne ændre godkender og godkende samtidigt
   • Print PDF skal virke for PDF fakturaer også …
   • Start og stop af truelink service…
   • Åbn fakturafolder
   • Ren opdatering til 2008
   • C5 home path
   • Sammensmeltning af PDF In og In

   BUILD 4.1.9 – 2009.10.23 23.10.2009

   • Indlæsning af kun een leverandør forbedret – bl.a slut kvittering for indlæsning
   • Forbedringer til Godkendere: Fra kreditor, Fra Projekt/ordre, Fra bestiller
   • Automatisk sletning af IC_ExtPurchTable, når der bogføres (Indfaktura og FinKladdeBogfør
   • Udskriv godkenderliste
   • ENUM IC_PurchStatus rettet til – HUSK DET i DBD
   • godkender fra indlæsning videreføres til kassekladde

   QUIINK BUILD 4.1.8 30.9.2009

   • ID for fakturafil rettet, da den kan være blank
   • Mulighed for at pege på kassekladde bogføring pr. leverandør
   • Forbedringer til posteringstekster – Skal den også gøre det for de tekster, der opdateres via indkøb???
   • QPDFIn: Registering er nu en FORM
   • QPDFIn: Registrering uden bogføring
   • rettelser vedr visning af PDF
   • rettelser vedr. arkivering af filer/smartere

   QUIINK BUILD 4.1.7 16.06.2009

   • Visning af PDF fra både fin, kre og projekt (som ved Quiink PDF In)

   QUIINK BUILD 4.1.6 11.06.2009

   • Rettelse vedr. markering/afmarkering
   • Rettelse vedr. blankt varenummer
   • Print af forfaldne poster
   • Afsendelse af faktura OIOxml … udkommentering af FNC som checker EAN
   • CostPrisModel og SalgsPrismodel
   • Erstatningsvarenummer ved indkøb af blankt varenummer
   • Problem vedr. rabat på indkøb overført til Ordre
   • Rettelse vedr. overførsel af blankt varenummer til ordre
   • Opdatering af kostpris på ordrelinier
   • Mulighed for at sætte salgspris direkte på IC_ExtPurchTrans som overføres til ordre/projekt
   • Salgspris beregnes som udgangspunkt kun på varer, som ikke findes
   • Hvis varen ikke eksisterer, overføres forslået salgspris
   • Hvis feltet er tomt, anvendes standard
   • Hvis varen er kendt og salesprice er udfyldt, overføres denne
   • Hvis Forfaldsdato er overskredet = rød, 7 dage før = gul –
   • Bogfør i stedet for Fakturer på Opret indkøb knappen

   QUIINK BUILD 4.1.5 08.06.2009

   • Split linjer
   • Godkendelsessystem
   • Opstramning på fejlhåndtering i indlæsning

   QUIINK BUILD 4.1.4 05.05.2009

   • Programmering af godkendelse
   • Rettelser til validering af .NET / DLL
   • Modtageridentifikation andet end CVR

   QUIINK BUILD 4.1.3 03.03.2009

   • Print af indkøbsfaktura
   • Split af varelinjer
   • Hent PDF og gem

   QUIINK BUILD 4.1.2 17.01.2009

   • Rettelser vedr. .NET og validering
   • Split af post/modpost i kassekladde

   QUIINK BUILD 4.1.1 13.10.2008

   • Tilføjelse af validering med DLL
   • Multi print

   QUIINK BUILD 4.1.0 12.07.2008

   • Diverse rettelser fra HML
   • Arkivering af indlæste filer

   Kontakt os hvis du har spørgsmål

   5 + 2 =