+45 23 200 600

Quiink In versioner

Har du et opdateringsabonnement, og kan du se, at du har en gammel version af et Quiink produkt, kan du få en ny version gratis.

 

 

 

 

Den aktuelle version af Quiink In

BUILD 4.4.43 – 2018.11.27

 • HF21 update
 • Småfejl rettet

Tidligere versioner af Quiink In

BUILD 4.4.42 – 2018.03.27

 • Indkøbsregistrering via PDF registrering

 

BUILD 4.4.41 – 2017.04.11

 • Hentning af truelink filer via powershell efter Microsoft har lavet browerændring

 

BUILD 4.4.40 – 2017.02.09

 • SP2 HF 14 update

 

BUILD 4.4.39 – 2017.01.15

 • Vælg ekstra bilag fra form + enter
 • Truelink filformat v 1.2 nu flere supplerende bilag/PDF
 • Smårettelser
 • Oversættelse Af Quiink In til engelsk

BUILD 4.4.38 – 2016.11.08

 • Opdatering af mail billede (tage koden fra FRM=Inbox i seneste version
 • Tilknytte almindelige finansbilag fra kladden
 • Afdeling Bærer og Formål
 • Send faktura som mail / PDF til “ekstern” godkender
 • Diverse opstramning
 • Projekt dimensioner arves over på faktura ved indlæsning/indtastning
 • Opdatering til SP2 HF 10

BUILD 4.4.37 – 2016.08.21

 • Tjekke for lukkede perioder FØR bogføring via knappen bogfør
 • Opdatering til SP2 HF 10

BUILD 4.4.36 – 2016.03.06

 • Eksternt bilag gøres til default, hvis det ønskes
 • Understøttelse af flere EAN numre på een leverandør

BUILD 4.4.35 – 2015.02.13

 • Tilknytning til indkøb i stedet for oprettelse… I godkendelsesbilledet skal det kunne lade sig gøre
 • Overfører nu betalinger med mode/spec til kassekladde

BUILD 4.4.34 – 2014.01.07

 • SP2 upgrade
 • Søgemulighed på leverandør navn
 • Alfanumerisk søgning på finanskonto i registreringsbilledet

BUILD 4.4.33 – 2014.11.28

 • Forbedringer til GUI
 • Intern fakturering
 • C5 standardisering af ALT-H felter

BUILD 4.4.32 – 2013.12.10

 • Visning af godkendere i fakturalisten
 • Ændre fakturadato på ikke bogført faktura
 • Splitning af bogførte lagerposter iht til angivelse af split på varekontering
 • Sammenligning med og overførsel til allerede oprettet indkøb

BUILD 4.4.31 – 2013.10.31

 • Intelligent kontering ift. kassekladde bogføring
 • Opstramning af kode

BUILD 4.4.30 – 2013.07.25

 • I registeringsbillede på scannede eller mailPDF kan der tastes kontonavn i både kreditor og finans
 • At man kun må være een person i Hovedet ad gangen – Ejendomsselskabet Jagtvej
 • Kørsel, der sletter (flytter) fra/til bogførte fakturaer til arkiv
 • Parameter til at angive om godkenderen skal have mail notifikation ved fakturaer til godkendelse
 • Straksgodkendelse (overrule)
 • Give mail ved flere godkendere, når første godkender har fået mail skal næste også have // AVIS TRYK Ditte
 • Default statuskonto i mail.Reg. billede, hvis man ikke kender modkontoen indledningsvist

BUILD 4.4.29 – 2013.03.28

 • I registeringsbillede på scannede eller mailPDF kan der tastes kontonavn i både kreditor og finans
 • At man kun må være een person i Hovedet ad gangen – Ejendomsselskabet Jagtvej
 • Kørsel, der sletter (flytter) fra/til bogførte fakturaer til arkiv
 • Parameter til at angive om godkenderen skal have mail notifikation ved fakturaer til godkendelse
 • Straksgodkendelse (overrule)
 • Give mail ved flere godkendere, når første godkender har fået mail skal næste også have
 • Default statuskonto i mail.Reg. billede, hvis man ikke kender modkontoen indledningsvist

 

BUILD 4.4.28 – 2012.12.10 10.12.2012

 • SP 1 opdatering
 • Automatisk sletning parameter… således at F12 fortsat virker
 • Check version
 • ALT-C funktion så den kan kopiere teksten fra forrige linje med ned til næste
 • Forbedringer til Fakturaarkiv

Tidligere versioner af Quiink In

BUILD 4.4.27 – 2012.11.06 06.11.2012

 • F5 funktion til markering -> som ved udligningsbilledet
 • Notat funktion på registreringsbillede
 • Overfør notat til kassekladde -> Finansposter

BUILD 4.4.26 – 2012.09.30 30.09.2012

 • Rettelser vedr. momsbeløb på linjer – ensartede på registrerings-, godkendelses- og splitbilledet
 • Håndtering af moms, som nu kan være specificeret i 5 kolonner
 • Overruling til godkender skal sikre, at godkenderen selv ikke får den op i godkendelsesbilledet
 • Håndtering af differentieret moms (i flere felter)

BUILD 4.4.24 – 2012.05.10 10.05.2012

 • Datoformat i mail
 • Håndtering af kortart i relation til indlæsning fra TRuelink (kortart er nyt felt i v2012)
 • Find faktura funktion

BUILD 4.4.23 – 2012.01.31 31.01.2012

 • Opgradering til version 2012
 • Splitlinjer håndterer nu også kreditnotaer
 • Udvidet godkendelse, så en godkender, der har et maxbeløb, sender den videre… ellers total godkendelse

BUILD 4.3.22 – 2011.12.23 23.12.2011

 • Håndtering af ekstra bilag eller original indscannet faktura (jf. nyt UBL format)

BUILD 4.3.21 – 2011.12.08 8.12.2011

 • Fikse bagudregistrering af allerede opdaterede fakturaer, så den ikke vil splitte linjer
 • Linjestyret moms på kassekladde ved forskellige linjer og alle linjer

BUILD 4.3.20 – 2011.11.03 3.11.2011

 • Håndtering af ÆØÅ på tværs af operativsystem
 • Husk at ved overførsel til kassekladde skal den også tage højde for forskelle på art (ikke kun konto og projekt)
 • Arter på linjer i godkendelsesbillede
 • Forbedringer til udskrifter/rettelse af diverse bugs
 • Godkenderliste understøtter nu hierarkisk godkendelse

Build 4.3.19 – 2011.09.10 9.9.2011

 • Summen af linjer passer nu med total og virker ved kreditnotaer
 • Godkendelsesbillede skal sortere i forfaldsorden
 • Check for, at forfaldsdato ikke er mindre en fakturadato
 • Ingen blanke tegn i ID på leverandør
 • Mulighed for at angive art på IHead og ILine til kontering i kassekladde

BUILD 4.3.18 – 2011.06.10 10.6.2011

 • Default split line: Default 1 men mulighed for på leverandør at angive, hvor mange linjer PDF “normalt” skal splittes til
 • Ved bogføring af een smider den ikke PurchaseStatus fra godkendt til bogført
 • Fakturaliste billede (WATCH), som viser alle uanset status, stiller sig på dags dato
 • Oprydning i gammel kode
 • Godkenderfeltet farves blåt, hvis der er tastet i feltet (overrulet godkender)
 • Parameter, der sikrer, at godkendere afslutter i C5 efter godkendelsesbilledet starter. Skal ligge på godkendere.
 • Samtidig at C5 lukker ned, når billedet afsluttes, hvis brugeren (godkenderen) har sat det automatisk

BUILD 4.3.17 – 2011.02.23 5.12.2010

 • Viser akkumuleret saldo på kontoudtog på rapport
 • Check, at fordeling af fragt virker
 • Fordeling af slutrabat

BUILD 4.3.16 – 2010.12.05 5.12.2010

 • Forbedringer til flere godkendere
 • Rettelser af fejl
 • Sikring af, at poster i kassekladde ikke ødelægger afstemning

BUILD 4.3.15 – 2010.11.04 4.11.2010

 • Rettelser vedr. indscannede XML fakturaer
 • Forbedringer med PDF filer (fra fil) med æøå
 • Advarsel ved forskelle på indlæste fakturaer og felter på kreditor

BUILD 4.3.14 – 2010.08.31 31.8.2010

 • Flere godkendere
 • Cirkulære referencer i opsætning af godkendere
 • Godkendelse – Ryk næste op i rækken
 • Godkendelsesbilledet … Nyt faneblad på bogførte ej godkendte poster
 • Opstramning / rettelser på afstemning
 • Rettelser vedr. sletning af PDF linjer – både regbillede og godkendelsesbillede

BUILD 4.3.13 – 2010.06.11 4.6.2010

 • Fejl opdaget 4.5.2010 SBM/Den reducerer ikke IC_QIn_IHead.EndDisc på invoicetotal… skal vel trække fra på linierne, som ved fragt?
 • ALT-F8 virker ikke i DOS på hovedbilledet
 • Det ser ikke ud til, at den sætter bilag på IC_QIn_IHead, når der bogføres til indkøb
 • Hvis mailadresse = scannermail skal den ikke “genkende” adressen, da det kan være hvad som helst

BUILD 4.3.12 – 2010.05.27 27.5.2010

 • Funktion, som håndterer oprettelse af foldere for leverandører
 • I forbindelse med overførsel til KK og der er hak i split, skal det være muligt at kunne overføre dyreste, forskelle, eller modposter
 • Ankomst bogføring droppes, men der skal laves et kontoudtog på alt det bogførte og det ikke bogførte
 • Open Truelink folder
 • Init truelink url kan ligeså godt hårdtkodes i IC_QIn_Parm første gang
 • Håndterer nu indscannede bilag

BUILD 4.3.11 – 2010.04.04 2.2.2010

 • Stadig BF med FRM=IC_QIn_Supplieroverview. viser ikke vendtrans efter Aftem knap
 • PurchTable.Discount bliver læst ind med forkert fortegn. Ret det SBM 14.4.2010 – konto 49180707 / bilag 6404
 • Differentiering af bankoplysninger og/eller betalingsstreng. Hvis Bank konto mv. Giver den advarsel, hvis der er ændringer ift. kreditoren. Advarer nu på PBS nummer
 • Hvis man splitter linier på PDF, skal den sikre at liniernes samlede værdi = varebeløb på hovedet.
 • Overfører posteringstekster automatisk, hvis der default smides i KK
 • Godkender Fra, skal med på leverandør, så programmet kan opføre sig iht leverandør og ikke fra IC_QIn_Parm
 • Afrunding af overførte modposter til KK

BUILD 4.3.10 – 2010.03.202.2.2010

 • PDF Navnet KONTO_FAKTURA.PDF bør være en makro – ét sted. bør måske være noget andet end konto_faktura pga. andre finans bilag, kofax mv
 • Opgradering til 2010
 • IC_QIn_ILine.SalesPrice skal bruges ALTID, hvis den er udfyldt (og det er den jo ikke for kendte varer)
 • Status = frigiv introduceret
 • Faneblade til bedre oversigt
 • Man må ikke kunne ændre godkender og godkende samtidigt
 • Print PDF skal virke for PDF fakturaer også …
 • Start og stop af truelink service…
 • Åbn fakturafolder
 • Ren opdatering til 2008
 • C5 home path
 • Sammensmeltning af PDF In og In

BUILD 4.1.9 – 2009.10.23 23.10.2009

 • Indlæsning af kun een leverandør forbedret – bl.a slut kvittering for indlæsning
 • Forbedringer til Godkendere: Fra kreditor, Fra Projekt/ordre, Fra bestiller
 • Automatisk sletning af IC_ExtPurchTable, når der bogføres (Indfaktura og FinKladdeBogfør
 • Udskriv godkenderliste
 • ENUM IC_PurchStatus rettet til – HUSK DET i DBD
 • godkender fra indlæsning videreføres til kassekladde

QUIINK BUILD 4.1.8 30.9.2009

 • ID for fakturafil rettet, da den kan være blank
 • Mulighed for at pege på kassekladde bogføring pr. leverandør
 • Forbedringer til posteringstekster – Skal den også gøre det for de tekster, der opdateres via indkøb???
 • QPDFIn: Registering er nu en FORM
 • QPDFIn: Registrering uden bogføring
 • rettelser vedr visning af PDF
 • rettelser vedr. arkivering af filer/smartere

QUIINK BUILD 4.1.7 16.06.2009

 • Visning af PDF fra både fin, kre og projekt (som ved Quiink PDF In)

QUIINK BUILD 4.1.6 11.06.2009

 • Rettelse vedr. markering/afmarkering
 • Rettelse vedr. blankt varenummer
 • Print af forfaldne poster
 • Afsendelse af faktura OIOxml … udkommentering af FNC som checker EAN
 • CostPrisModel og SalgsPrismodel
 • Erstatningsvarenummer ved indkøb af blankt varenummer
 • Problem vedr. rabat på indkøb overført til Ordre
 • Rettelse vedr. overførsel af blankt varenummer til ordre
 • Opdatering af kostpris på ordrelinier
 • Mulighed for at sætte salgspris direkte på IC_ExtPurchTrans som overføres til ordre/projekt
 • Salgspris beregnes som udgangspunkt kun på varer, som ikke findes
 • Hvis varen ikke eksisterer, overføres forslået salgspris
 • Hvis feltet er tomt, anvendes standard
 • Hvis varen er kendt og salesprice er udfyldt, overføres denne
 • Hvis Forfaldsdato er overskredet = rød, 7 dage før = gul –
 • Bogfør i stedet for Fakturer på Opret indkøb knappen

 

QUIINK BUILD 4.1.5 08.06.2009

 • Split linjer
 • Godkendelsessystem
 • Opstramning på fejlhåndtering i indlæsning

QUIINK BUILD 4.1.4 05.05.2009

 • Programmering af godkendelse
 • Rettelser til validering af .NET / DLL
 • Modtageridentifikation andet end CVR

QUIINK BUILD 4.1.3 03.03.2009

 • Print af indkøbsfaktura
 • Split af varelinjer
 • Hent PDF og gem

QUIINK BUILD 4.1.2 17.01.2009

 • Rettelser vedr. .NET og validering
 • Split af post/modpost i kassekladde

QUIINK BUILD 4.1.1 13.10.2008

 • Tilføjelse af validering med DLL
 • Multi print

QUIINK BUILD 4.1.0 12.07.2008

 • Diverse rettelser fra HML
 • Arkivering af indlæste filer

Kontakt os hvis du har spørgsmål

6 + 9 =